Elevens Ed

Föreningens värderingar och regler har vi sammanfattat i vad vi kallar Elevens Ed, och består av följande;

  1. Jag ska målmedvetet och tålmodigt träna för att nå styrka och god hälsa.
  2. Jag ska respektera instruktörens ord och samvetsgrant följa Binh Dinh.
  3. Jag ska alltid respektera och stödja mina medmänniskor oavsett ursprung och religion.
  4. Jag ska aldrig använda Binh Dinh i ett felaktigt syfte.
  5. Jag ska aldrig missbruka alkohol eller droger.
  6. Jag ska alltid vara ärlig och hjälpsam.
  7. Jag ska alltid förbli lojal mot Binh Dinh.