Årsmöte 2020

2020-05-24 /

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet torsdag 4 juni kl17.30-19.00, i vår träningslokal vid Näsby Sätteri.

För att vara röstberättigad skall du ha betalat din medlemsavgift (50:-) före årsmötet. För de som tränar aktivt är och har betalat för vårterminen är medlemsavgiften redan betald.Material inför årsmötet: Årsmöteshandlingar 2017

Några rader ut våra stadgar:

Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet

Ett email till någon i styrelsen eller till klubbadressen räknas som “skriftligt”, lika väl som en handskriven lapp med en läsbar underskrift.

Mvh,

Styrelsen