Gradering och avslutning HT19

2019-12-04 /

Den 12 december är det dags för gradering!
Samling 17:30 i träningslokalen på Näsby Säteri.
Graderingen startar kl 18.00.
Graderingsavgiften är 50 kr för barn och 100 kr för vuxna, denna betalas in till pg 14 46 31-9. Ange namn och vad betalningen avser.

Dräkt och betald medlems/träningsavgift krävs för att gradera.

Välkomna!